STAFF DOSEN

Sebagai Perguruan Tinggi favorit, proses belajar-mengajar di STIE SYARI’AH INDONESIA Purwakarta didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas. STIE SYARI’AH INDONESIA Purwakarta memiliki dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen yang saat ini bergabung di STIE SYARI’AH INDONESIA Purwakarta berasal dari Perguruan Tinggi Negeri maupun perguruan tinggi swasta terkenal di seluruh Indonesia.

No Nama Dosen NIDN / NUP Gelar Akademik Pendidikan S1, S2,S3 dan asal PT Bidang Keahlian Untuk Setiap Jenjang Pendidikan
1 Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag
02102038601
S.Sy., M.Ag    
2 Hj.Rina Nurhayati, S.Sos., M.Si
0412027706
S.Sos., M.Si    
3 Faridha Nurazizah Yr, S.Pd.
09921000841
S.Pd.    
4 Moch. Cahyo Sucipto, M.Pd
02107038901
S.Pd., M.Pd    
5 Asep Dede Kurnia, M.Ag
02102128502
S.Ag., M.Ag    
6 Agung Tripramudi, S.Sos, M.M
02119066701
S.Sos., M.M    
7 Drs.H.Moch Rafe’i, M.M
02115035301
     
8 Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag
2120068102
     
9 Ahmad Saepudin, M.Ud
02109088702
     
10 Harkit Rahmawati, M.Pd.I
2120058901
     
11 Nanang Koyim, M.H
02111038602
     
12 Ayi Nurbaeti, M.E
09921011730
     
13 Chintia Pebriasari, M.E
09921011731
     
14 Eka Ahadiyat Suryana, S.Sos
09921000839
     
15 Endang Sri Astuti, M.Ak
09921001042
     
16 Jalaludin,S.E., M.E
09921011732
     
17 Jogi Rachmadin, S.E., M.H
09921001044
     
18 Saepul Bahri, S.E., M.M
09921000840
     

 

 

WordPress Lightbox Plugin